สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

=เต็มแล้ว=
เปิดฝึกอบรมยุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
ระหว่างวันที่ 16-21 ก.ค.2557
ศพลย.”ผิน แจ่มวิชาสอน” (20/05/57)

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมครูผู้สอน”การเรียนรู้กฏหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อเยาชนชน”
(20/05/2557)

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด
(12/05/57)

เชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้แทนคณะลูกเสือไทย
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2014
ครั้งที่ 14 ประเทศอังกฤษ (21 เม.ย.57)

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
(22/04/57)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี 2557
(07/05/2557)

– อ่านข่าวย้อนหลัง –

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557..

โครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี ป้องกันและ
บรรเทสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 2 – 4 ก.ค 2556
ณ ศพลย.”ผิน แจ่มวิชาสอน (16 ก.ค. 56)

ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและคณะกรรมการ
จัดทำคำรับรองของสำนักฯ …

โครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี ป้องกันและบรรเทสาธารณภัย
(วิชาช่วยผู้ประสบภัย) ระหว่างวันที่ 20 -22 มิ.ย. 2556
(28 มิ.ย.56)

อ่านข่าวย้อนหลัง
อ่านข่าวย้อนหลัง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด รร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
(1 เม.ย.57)

เข็มเครื่องหมายสัญลักษณ์พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา…
(15 มี.ค. 56)

“นิทรรศการยุวกาชาดสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม”…

(8 ส.ค. 56)

โครงการอาสาสมัครส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา …
(31 ก.ค. 55)

อ่านข่าวย้อนหลัง
อ่านข่าวย้อนหลัง

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม”ครอบครัวสุขสันต์สังคมไทย14เมษายน 2557 (21มี.ค.57)…………
สมาคมสโมสรลูกเสือสยาม จัดฝึกอบรม ผบ.
ลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับ
ลูกเสือ…
(27 มี.ค. 56)

ศูนย์เสมารักษ์ ศธ.ออกตรวจสอบแหล่งมั่วสุม…
(18 ธ.ค. 56)

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ-สามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น โดยสมาคมลูกเสือ
จ.สมุทรปราการ…
(21 มี.ค. 56)

อ่านข่าวย้อนหลัง

อ่านข่าวย้อนหลัง

ศมร.ศธภ 7 ออกตรวจดูแลความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา (20/05/57)
ศมร.ดอนเมือง ออกตรวจ ณ สวนรถไฟ (20 ธ.ค.56)

นานจรูณ จันทคาม หน.ศมร.ศธภ 7 พร้อมคณะ
เป็นวิทยากรฝึกอบรม พสน. ให้กับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1
(12/05/57)

ศูนย์เสมารักษ์ดอนเมือง ปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.(8 ก.ค. 56)

อ่านข่าวย้อนหลัง

อ่านข่าวย้อนหลัง

ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
อำนาจหน้าที่

More…
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน

มีอำนาจหน้าที่

More…
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาดicon
มีอำนาจหน้าที่
http://dominoll.com/
sbobet
More…
บทความวิชาการ
tangkasnet

บทความวิจัย อ.วรรณภาicon
More…
ผลงานบุคคลในแวดวงลูกเสือicon
More…

ดาวน์โหลดภาพเกี่ยวกับลูกเสือicon
More…